«

»

Aug 14 2017

Ա/Ձ-ն նաև գրանցված աշխատող է

Zara Sargsyan.

Բարև ձեզ:

Եթե Ա/Ձ-ն նաև գրանցված աշխատող է, արդյո՞ք նա կստանա ծննդաբերության նպաստ թե՛ որպես Ա/Ձ և թե՛ աշխատավայրից։

Շնորհակալություն:

_______________Facebook մեկնաբանություններ_______________

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...