ՍՊԸ-ն ի՞նչ հարկային պարտավորություն ունի դրամաշնորհի հետ կապված

Gayane.

Հարգելի հաշվապահներ, խնդրում եմ օգնեք հետևյալ հարցում․ ՍՊԸ-ի գործունեության ոլորտը մշակույթն է, շրջհարկով է աշխատում։ Հիմա հարցս. այդ մշակութային, ստեղծագործական ծրագրերի համար ոմն կազմակերպությունը բարեգործական դրամաշնորհ է տրամադրում։ ՍՊԸ-ն ի՞նչ հարկային պարտավորություն ունի այդ գումարի հետ կապված։ Խնդրում եմ բոլոր տեսակի հաշվետվության ձևերը գրեք, այդ թվում նաև տարեկան։ Շատ շնորհակալ կլինեմ։

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություններ

Accountant.am
Author: Accountant.am

6 thoughts on “ՍՊԸ-ն ի՞նչ հարկային պարտավորություն ունի դրամաշնորհի հետ կապված

  1. ՀՕ Հոդված 256. Շրջանառության հարկով հարկման օբյեկտը
    1. Շրջանառության հարկով հարկման օբյեկտ են համարվում ապրանքների մատակարարումը, աշխատանքների կատարումը և (կամ) ծառայությունների մատուցումը, բացառությամբ «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19.7-րդ և 19.8-րդ հոդվածներով սահմանված գործունեության տեսակների շրջանակներում ապրանքների մատակարարումը, աշխատանքների կատարումը և (կամ) ծառայությունների մատուցումը: Սույն մասի կիրառության իմաստով` ծառայությունների մատուցում են համարվում նաև ոչ նյութական ակտիվների օտարման գործարքները, ինչպես նաև այն գործարքները, որոնց դիմաց ստացվում են վարձակալական կամ օգտագործման վճար, տոկոս և (կամ) ռոյալթի:
    Հոդված 257. Շրջանառության հարկով հարկման բազան
    1. Շրջանառության հարկով հարկման բազա է համարվում Օրենսգրքի 256-րդ հոդվածով սահմանված հարկման օբյեկտ համարվող գործարքների իրացման շրջանառությունը:
    Այսինքն՝ շրջհարհարկով աշխատող ՍՊԸ համար ստացված բարեգործական դրամաշնորհը չի համարվում հարկման օբյեկտ։

  2. Եթե ստացված դրամական միջոցների դիմաց ստացողի կողմից տրամադրողին կամ այլ անձանց մատակարարվելու են ապրանքներ, մատուցվելու են ծառայություններ և (կամ) կատարվելու են աշխատանքներ, ապա ստացված դրամական միջոցները որպես ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման և (կամ) ծառայությունների մատուցման դիմաց ստացվող եկամուտ, ներառվում են ՇՀ-ով հարկման օբյեկտում: Հակառակ դեպքում, եթե ստացված դրամական միջոցների դիմաց բացակայում է ապրանքների մատակարարումը, աշխատանքների կատարումը և (կամ) ծառայությունների մատուցումը, ապա ստացված դրամաշնորհային միջոցները, որպես անհատույց ստացված ակտիվներ, ՇՀ-ով հարկման օբյեկտ չեն համարվում:

Մեկնաբանել

Ձեր էլ. փոստը չի հրապարակվելու: Պարտադիր է լրացման համար - *