Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր կնքելիս

Սյուզի.

Խնդրում եմ օգնեք այս հարցում: Քաղաքացիաիրավական պայմանգրով ծառայություններ մատուցող աշխատողներին վճարվելիք գումարից, գիտեմ, որ 3%սոց. չի պահվում, իսկ գործատուի սոց. վճար հաշվարկվու՞մ է, և հաշվետվություններ ներկայացվում են հարկային տեսչություն և սոց. հիմնադրամ:

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություններ

Accountant.am
Author: Accountant.am

4 thoughts on “Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր կնքելիս

 1. Իհարկե այո Սյուզի ջան, ես հիմա հրահանգից մի մաս կներկայացնեմ,ինձ թվում է, պարզ կլինի.
  Եթե աշխատանքները կատարվում են կամ ծառայությունները մատուցվում են քաղաքացիաիրավական գրավոր պայմանագրում նշված կոնկրետ ժամկետում, ապա`
  ա) այն ամիսների համար, որոնց ընթացքում պայմանագրով չեն նախատեսվում աշխատանքների կատարում կամ ծառայությունների մատուցում, սոցիալական վճարներ չեն հաշվարկվում և չեն կատարվում.
  բ) այն ամիսների համար, որոնց ընթացքում պայմանագրով նախատեսվում է աշխատանքների կատարում կամ ծառայությունների մատուցում, սոցիալական վճարները հաշվարկվում են այդ ամիսների համար պայմանագրով առանձնացված վարձատրությունից ելնելով (բայց ոչ պակաս, քան 7,0 հազ. դրամ) և վճարվում են այդ ամիսների հաշվարկված սոցիալական վճարների համար սահմանված ժամկետներում.
  գ) այն ամիսների համար, որոնց ընթացքում պայմանագրով նախատեսվում է աշխատանքների կատարում կամ ծառայությունների մատուցում, սակայն այդ ամիսների համար պայմանագրով առանձնացված վարձատրություն նախատեսված չէ, սոցիալական վճարները հաշվարկվում են պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կամ ծառայությունների (կամ դրանց փուլերի) ընդհանուր արժեքի և այդ արժեքի մեջ ընդգրկված ու պայմանագրով առանձնացված վարձատրությամբ ամիսների վարձատրության տարբերությունը ըստ ամիսների հավասարաչափ բաշխվող գումարից ելնելով (բայց ոչ պակաս, քան 7,0 հազ. դրամ), և վճարվում են այդ ամիսների հաշվարկված սոցիալական վճարների համար սահմանված ժամկետներում.
  դ) պայմանագրի (կամ դրա փուլերի) ավարտից հետո հանձնման-ընդունման փաստաթղթերով հիմնավորված փաստացի կատարված աշխատանքների կամ մատուցված ծառայությունների ըստ ամիսների արժեքային այլ բաշխման դեպքում գործատուն սույն հրահանգի 25-րդ կետին համապատասխան ներկայացնում է ճշտված հաշվետվություններ բոլոր այն ամիսների համար, որոնց հաշվարկով (վերահաշվարկով) կատարվում է սոցիալական վճարների փոփոխություն, և դրանց հիման վրա կատարվում է այդ ժամանակաշրջանների համար սոցիալական վճարների պարտավորությունների վերահաշվարկ:
  Օրինակ 5. Կազմակերպության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու միջև 2006 թ. մայիսի 5-ին կնքված քաղաքացիաիրավական պայմանագրի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պարտավոր է կազմակերպության համար կատարել աշխատանքներ և ստանալ վարձատրություն (ընդամենը` 2000,0 հազ. դրամ) հետևյալ կարգով (ընդունենք, որ այդ աշխատանքների համար օրենսդրությամբ նախատեսված են սոցիալական վճարներ)`
  – 1-ին փուլ (հունիս-հոկտեմբեր 2006 թ.)` 1100,0 հազ. դրամ (այդ թվում` հուլիսի համար 490,0 հազ. դրամ և օգոստոսի համար 10,0 հազ. դրամ),
  – 2-րդ փուլ (նոյեմբեր-դեկտեմբեր 2006 թ.)` 900,0 հազ. դրամ:
  Ըստ 2006 թ. նոյեմբերին (1-ին փուլի համար) և 2007 թ. հունվարին (2-րդ փուլի համար) կազմված հանձնման-ընդունման փաստաթղթերի ընդհանուր աշխատանքները կատարվել են համապատասխանաբար 110%-ով և 90%-ով:
  Սոցիալական վճարները հաշվարկվում և վճարվում են հետևյալ կարգով…
  Սյուզի ջան աղյուսակով էր գրված ու որ տեղափոխում էի այստեղ խախտվումեր, մի խոսքով 3 % չի պահվում ,բայց գործատուին սոց վճար հաշվարկվում և վճարվում է ընդհանուր կարգով, (Հ Ր Ա Մ Ա Ն «ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ,30մայիսի2005 թ.,Համարը N 1-05/05-Ն) բաժին 8, կետ 37,38,39:

 2. Շատ շնորհակալ եմ, Գևորգ ջան, մեկնաբանության համար, իսկ ավտոմեքենայի վարձակալության ձևակերպելուն դա վերաբերվու՞մ է:

 3. Սյուզի ջան, ոնց հասկացա, վարձակալել եք ավտոմեքենա ինչ-որ Ա/Ձ չհանդիսացող ֆիզ. անձից, էս դեպքում նախ վարձակալության պայմանագիր եք կնքում և ոչ թե ծառայություններ վճարովի մատուցման պայմանագիր, եթե վարձակալության հանձնողը լիներ Ա/Ձ, էս դեպքում նա կհաշվեր իր համախառն եկամուտը, կկատարեր սահմանված նվազեցումները, (որտեղ համենայն դեպս ես վարձակալությունից նվազեցվող եկամուտ չտեսա) և տարբերությունը կհանսդիսանար սոց. վճարների հաշվարկման օբեկտ, բայց եթե գործ ունես Ա/Ձ-ի հետ եստեղ հարկի հաշվարկման եվ վճարման խնդիր չի առաջանեում, դու հարկային գորցակալ չես հանդիսանում, իսկ եթե գործ ունես Ա/Ձ չհանդիսացող ֆիզ. անձի հետ, ապա այս դեպքում սոց. վճար հաշվարկուում և վճարում ես եթե նա համարվում է Ձեր կազմակերպությունում քաղ. իրավական պայմանագրով աշխատող,եվ իր ստացած ծառայության վրարը համարվում է ԱՎՈՒՄ-ի բաղկացուցիչ, իսկ վարձակալությունից եկամուտը չի հանդիսանում ԱՎՈՒՄ-ի մաս, մի խոսքով վորպես հարկային գործակալ եկամտահարկ հաշվարկոում և վճարում ես, (10%-դրուքաչափով, առանց հաշվի առնելու օրենքով սահմանված նվազեցումները), բայց սոց. վճար ոչ…

Մեկնաբանել

Ձեր էլ. փոստը չի հրապարակվելու: Պարտադիր է լրացման համար - *