Tag: ազատում

Վերջնահաշվարկ

Բարև Ձեզ: Խնդրում եմ օգնել վերջնահաշվարկի հարցում: Աշխատողը ազատվում է աշխատանքից 08.01.2021թ.-ին, ընդունվել է 16.06.2020թ.-ին:

հունիս – 25 300դր. (ներառյալ հարկերը)

հուլիս – դեկտեմբեր – 337 000

Դեկտեմբերի աշխ. դեռ չենք վճարել, պետք է վճարենք վերջնահաշվարկի հետ:

Եվ կարո՞ղ եմ արդյոք հարկայինով ազատման դիմումը 13.01.2021թ.-ին կատարել:

Վերջնահաշվարկ

Սարգիրս.

Բարև Ձեզ: Եթե ես գրանցված աշխատող եմ եղել և աշխատել եմ 2,5 տարի և արձակուրդում եղել եմ ընդամենը երեք օր: Աշխատանքից ազատվելուց վերջնահաշվարկ ինչպե՞ս է արվում:

Վերջնահաշվարկ

Անի.

Բարև Ձեզ։ Աշխատողը ընդունվել է փոխարինող ուսուցիչ, 12 օր հետո ազատվել է։ Աշխատավարձը վճարվել է փոխտնօրենի տված տեղեկանքի հիման վրա: Կատարել եմ մեկ օրվա վերջնահաշվարկ: Այդ դեպքում պե՞տք է հաշվարկի համար վերցնել պաշտոնական դրույքաչափը, թե՞ փաստացի ինչքան կստանար, եթե մեկ ամիս աշխատեր։

Վերջնահաշվարկ

Աննա.

Բարև Ձեզ, հարգելի գործընկերներ: Խնդրում եմ մի հարցով օգնեք: Ինչպե՞ս ճիշտ հաշվարկեմ վերջնակաշվարկը: Արդյոք ճի՞շտ է, որ կիսատ ամիսները չպետք է հաշվի առնեմ միջինը հաշվելուց: Օրինակ, եթե ընդունվել է 15.11.2019 և ազատվել է 08.10.2020-ին, պետք է աշխատավարձի հանրագումարը բաժանեմ 10-ի, թե՞ 12-ի: Կանխավ շատ շնորհակալ եմ:

Ե՞րբ պետք է աշխատանքից ազատաման դիմում գրել

Ani.

Բարև Ձեզ: Եթե աշխատողը ցանկանում է աշխատանքից դուրս գալ, այլ աշխատանքի անցնելու նպատակով /ս.թ. դեկտեմբերի 1-ից/, քանի՞ օր շուտ պետք է դիմում գրի:

Քանի՞ օր է աշխատել աշխատակիցը

Meline.

Բարև Ձեզ: Եթե աշխատողն ընդունվել է 01.10.20-ին և ազատվել 15.10.20-ին, այդ դեպքում հաշվում ենք որ նա աշխատել է 10, թե՞ 11 օր՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում:

Ե՞րբ պետք է գրել ազատման հրամանը

Ani.

Բարև Ձեզ: Եթե աշխատողի աշխատանքային պայմանագրի ժամկետն ավարտվում է նոյեմբերի 15-ին, ե՞րբ պետք է գրել ազատման հրամանը և, որ օրով պե՞տք է նրան ազատել հարկայինի էջում:

Արդյո՞ք ֆիզ. արձակուրդում գտնվող աշխատակիցը կարող է ազատվել աշխատանքից

Շուշան.

Բարև Ձեզ, ես հիմա գտնվում եմ դեկրետի մեջ, և այն կավարտվի նոյեմբերի 27-ին: Գործատուն կարո՞ղ է ինձ ազատել աշխատանքից, թե՞ պարտադիր է մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդ տալը, եթե ես դա եմ ցանկանում, այլ ոչ թե վերադառնամ աշխատանքիս։

Արդյո՞ք կարելի է ազատել աշխատողին

Meline.

Բարև Ձեզ: Հիվանդության նպաստում գտնվող աշխատողին կարելի՞ է ազատել: Եթե հնարավոր է՝ օրենքի հղում տվեք:

Վերջնահաշվարկ

Սարգիս.

Բարև Ձեզ, եթե աշխատողը ընդունվել է 25/10/19-ին, 01/04/20-ից չի գալիս աշխատանքի, ազատվում է 15/10/20-ին, արդյո՞ք հասնում է վերջնահաշվարկ: Շնորհակալություն:

Ինչպե՞ս հաշվարկել վերջնահաշվարկը

Meline.

Բարև ձեզ: Ինչպե՞ս հաշվարկել վերջնահաշվարկ, եթե աշխատակիցը ընդունվել է 2017թ.-ի փետրվար ամսին, 2017թ.-ի սեպտեմբերին գնացել է մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդի, ազատվել է 2020 թվականի սեպտեմբերին:

Մայրության նպաստի վերաբերյալ

Վազգեն.

Բարև Ձեզ: Աշխատակիցը ֆիզ. արձակուրդը վերջացրել է, եկել և ազատվել է աշխատանքից: Արդյոք աշխատակիցը կարո՞ղ է ընդունվել մեկ ուրիշ աշխատանքի և ձևակերպվի 2 տարեկան խնամք և ամսական նպաստ ստանա: Եվ կխնդրեմ պարզաբանել ժամկետային սահմանափակումները:
Եվս մեկ հարց. աշխատակիցը ֆիզ. արձակուրդից վերադառնալիս ինչքա՞ն ժամանակ հետո պետք է գնա խնամքի արձակուրդ, որ նպաստ ստանա:

Եթե աշխատողի ազատման հայտը ուշ է ներկայացվել ՊԵԿ

Hermine.

Բարև Ձեզ: Ասեք խնրում եմ՝ աշխատողի ազատման հայտը ուշ է ներկայացվել ՊԵԿ, ազատվել է սեպտեմբերի 9-ին, կատարվել է վերջնահաշվարկ, բայց հայտը ուղարկվել է հոկտեմբերի 9-ին, ինչպիսի՞ խախտում է համարվում:

Մայրության նպաստ

Fenya.

Առաջին երեխայի դեկրետից հետո ինձ ազատել են աշխատանքից 17.08.2020թ.-ին, հետո 08.10.2020թ.-ին նորից ընդունել աշխատանքի: Ես 15.10.2020թ. 2-րդ երեխայի ֆիզ. եմ գնում: Ինձ վճարելու են, թե՞ ոչ: Եվ եթե այո, ապա ի՞նչ հաշվարկով: Կանխավ շնորհակալություն:

Ազատման հայտի վերաբերյալ

Արամ.

Բարև Ձեզ: Հոկտեմբերի 6-ին տրվել է աշխատողի ազատման հայտ հոկտեմբերի 1-ով: Արդյո՞ք կա խախտում:

Վերջնահաշվարկի վերաբերյալ

Արամ.

Բարև Ձեզ, հարգելի հաշվապահներ: Աշխատողը աշխատանքային հարաբերությունների մեջ է եղել 3 տարի և արձակուրդ չի գնացել: Աշխատանքից ազատվել է իր դիմումի համաձայն և տրվել է 3 տարվա վերջնահաշվարկ: Արդյո՞ք որևէ խախտում կա տվյալ դեպքում:

Ինչպե՞ս է կատարվում վերջնահաշվարկը

Նելլի.

Բարև Ձեզ։ Գործատուի վաղաժամկետ պայմանագրի խզման դեպքում ինչպե՞ս է կատարվում վերջնահաշվարկը: Շնորհակալություն:

Կարելի՞ է աշխատակիցներին վարձատրել 2/3-ով

Ռուզան.

Բարև Ձեզ: Օգնեք խնդրում եմ։ Հաստիքի կրճատման պատճառով աշխատակիցներ են ծանուցվել 115 հոդվածի համաձայն: Ծանուցվել են 60 օր առաջ: Հիմա հարցս նրանում է՝ կարող եմ արդյո՞ք նրանց վարձատրել 2/3-ով՝ ըստ 186 հոդվածի, սակայն մյուս աշխատողները 100%-ով։ Դա գործատուի հրահանգով է կատարվելու։

Վերջնահաշվարկ

Shushanik.

Ես 6 տարի գտնվել եմ ֆիզ. արձակուրդի մեջ և հիմա հաստիքի լուծարման պատճառով դուրս եմ եկել: Աշխատավարձս եղել է մաքուր 60 000: Ինչքա՞ն կկազմի վերջնահաշվարկս:

Արդյո՞ք պետք է վճարել վերջնահաշվարկ

Աշխատակիցը գտնվում է մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում: Եթե հիշյալ ժամանակահատվածն ավարտվելուց հետո աշխատանքային պայմանագիրը լուծարվի /աշխատակիցը էլ չցանկանա վերադառնալ` ենթադրենք/ վերջնահաշվարկ պե՞տք է վճարվի:

Համաձայն` ԱՕ 130-րդ հոդվածի.

Աշխատանքային պայմանագիրը լուծվելու դեպքում գործատուն պարտավոր է աշխատողի հետ կատարել լրիվ վերջնահաշվարկ աշխատանքային պայմանագրի լուծման օրը, եթե սույն օրենսգրքով, օրենքով կամ գործատուի և աշխատողի համաձայնությամբ վերջնահաշվարկի այլ կարգ նախատեսված չէ:

Ե՞րբ կարող է գլխավոր հաշվապահը չներկայանալ աշխատանքի

Մերի.

Բարև Ձեզ։ Խնդրում եմ պատասխանեք հարցիս, եթե գլխավոր հաշվապահը դիմում է գրել, ե՞րբ կարող է չգնալ աշխատանքի:

Կարո՞ղ է աշխատողը արտաժամյա աշխատած գումարները հետ ուզել

Alisa.

Բարև Ձեզ: Ես գրանցված աշխատող եմ եղել մեկ ամիս 7 օր և դուրս եմ եկել աշխատանքից: Կազմակերպությունը ինձ վճարել է մինիմալ աշխատավարձը՝ 70 000 դրամ, մինուս իմ մեկ օրվա բացական՝ 4 000 դրամ, այսինքն՝ 66 000 դրամ: Ես աշխատել եմ արտաժամյա և իմ աշխատանքից ինձ պետք է հատկացվեր տոկոսներ: Բայց դրանք ինձ չեն փոխանցվել փատճառաբանությամբ, որ շուտ եմ դուրս եկել աշխատանքից: Բայց պայմանագրում նման կետ գոյություն չունի: Խնդրում եմ ասեք՝ ինչպե՞ս վարվել: Ես կարո՞ղ եմ իմ աշխատած գումարները ետ պահանջել:

Որքա՞ն կկազմի վերջնահաշվարկը

Զառա.

Բարև Ձեզ: Խնդրում եմ կասեք ինձ՝ 2015թ. աշխատել եմ հագուստի խանութում, աշխատավարձս 2 տարի եղել է 2 500 դրամ, մեկ տարի անց՝ 3 000, ևս մեկ տարի անց՝ 4 000 և ոչ միանգամ չեմ գնացել արձակուրդային: 2020-ի հուլիսի 17-ին վեճի պատճառով դուրս եմ եկել, չսպասելով սահմանված 15 օրը: Քանի որ մոտ 2 ամիս է ձգձգում են աշխատավարձս տալուց՝ մեկնաբանելով, որ դեռ չեն կատարել վերջնահաշվարկը: Կխնդրեմ ասեք՝ մոտ ինչքա՞ն վերջնահաշվարկ ունեմ ստանալու: Նախապես Շնորհակալ եմ:

Ո՞ր հոդվածով է կատարվում աշխատողների աշխատանքից ազատումը

Սոֆի.

Բարև Ձեզ: Ինձ կասեք, եթե ՊՈԱԿ-ը վերանվանվել է, և փոխել գործունեության տեսակը, որի դեպքում անհրաժեշտություն է առաջացել հաստիքների կրճատման, ապա ԱՕ-ի, ո՞ր հոդվածով է կատարվում աշխատողների աշխատանքից ազատումը:

ՍՊԸ-ի գործունեության ժամանակավոր դադարեցման հետ կապված

Գոռ.

Բարև Ձեզ, հարգելի հաշվապահներ:

Ես ունեմ 2015 թվականին գրանցված ՍՊԸ, որը գրանցման պահից մինչ օրս ոչ մի տեսակի գործունեություն չի իրականացրել: Հանգամանքների բերումով տվյալ ՍՊԸ-ի աշխատանքի անհրաժեշտությունը վերացել է գրանցման հաջորդ օրից: Ներկա պահին ցանկանում եմ տվյալ ՍՊԸ-ի գործունեությունը ժամանակավոր դադարեցնել, իսկ հետագայում ընդհանրապես լուծարել:
Հարկ վճարողների համակարգում այս պահին ՍՊԸ-ի կարգավիճակը ներկայացված է որպես “Նոր գրանցված”:
Հարկային տեսչության գրասենյակում ինձ ասացին, որ գործունեության դադարեցման համար նախ պետք է պատրաստել և էլեկտրոնային տարբերակով ուղարկել գրանցման օրից մինչ այս պահը բոլոր այսպես կոչված “զրոյական” հաշվետվությունները, 15-ից մինչ 18 թվականը եռամսյակային և 18-ից մինչ օրս ամենամսյա կտրվածքով, հետո պետք է տնօրենին ազատել պաշտոնից և դրանից հետո ուղարկել դիմում՝ գործունեության դադարեցման վերաբերյալ /եթե չեմ սխալվում Ձև 207/:

Հարցս հետևյալն է՝ ո՞վ կարող է ինձ օգնել այս հարցում, իհարկե համապատասխան վարձատրության դիմաց, և մոտավոր ինչքա՞ն ժամանակ կտևի այդ գործընթացը:

Կանխավ շնորհակալ եմ:

Ինչպե՞ս է կատարվելու վերջնահաշվարկը

Ամալյա․

Բարև Ձեզ։ Խնդրում եմ կասեք՝ 2006թ․ ընունվել եմ աշխատանքի` հոկտեմբերից, 2020թ. սեպտեմբերի 4-ից իմ դիմումի համաձայն դուրս եմ եկել։ Ինչպե՞ս պետք է հաշվարկի իմ վերջնահաշվարկը։

Քանի՞ օր հետո գործատուն իրավունք ունի լուծել աշխատողի հետ պայմանագիրը

Սարգիս.

Բարև Ձեզ, եթե աշխատողը մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդը լրանալուց հետո չի գալիս աշխատանքի, քանի՞ օր հետո ըստ օրենքի /խնդրում եմ նշեք ԱՕ հոդվածը/ գործատուն իրավունք ունի լուծել աշխատողի հետ պայմանագիրը:

Վերջնահաշվարկ

Մերի.

Բարև Ձեզ: Խնդրում եմ օգնել հետևյալ հարցով. աշխատողս իր դիմումի համաձայն ազատվել է աշխատանքից, աշխատանքի ընդունվել է 09.06.2020թ. և ազատվել 04.08.2020թ.: Հունիս ամսվա աշխատավարձը եղել է 67 682 դրամ, հուլիս ամսվա աշխատավարձը՝ 92 618, օգոստոս ամսվա աշխատավարձը՝ 7 124 դրամ: Աշխատում ենք 6 օրյա գրաֆիկով: Քանի՞ օրվա վերջնահաշվարկ է վճարվելու:

Ո՞ր հոդվածով պետք է աշխատողին ազատել աշխատանքից

Ani.

Բարև Ձեզ, եթե աշխատողը դիմում է գրում, որ այլ աշխատանքի անցնելու համար ցանկանում է ազատվել աշխատանքից, ո՞ր հոդվածով պետք է ազատել:

Արդյո՞ք պետք է վերջնահաշվարկ կատարել

Susanna.

Բարև Ձեզ։ Եթե նախակրթարանի աշխատակցի հետ կնքվել է 1 տարով աշխատանքային պայմանագիր, որը լրանում է օգոստոսի 31-ին և նրան ազատում են աշխատանքից սեպտեմբերի 1-ին, արդյո՞ք նրան պետք է վերջնահաշվարկ վճարել։ Շնորհակալություն։

Մայրության նպաստի վերաբերյալ

Արևիկ.

Բարև Ձեզ: Խնդրում եմ ինձ ասեք. ես 2 ամսից ֆիզ. արձակուրդ եմ գնալու, իսկ իմ գործատուն իմ ֆիզ. 126 000 է ուզում տալ, իսկ ես իմացել եմ, որ 372 000 է։ Ասեք խնդրում եմ՝ նա իրավունք ունի՞ պատճառներ փնտրի և ինձ ազատի աշխատանքից, և դա այն դեպքում, երբ չարաշահում են աշխատանքային իրավունքները և կարելի է ասել՝ աշխատանքային թրաֆիքինգ է աշխատողների հանդեպ կիրառվում։

Աշխատողի կրճատման դեպքու՞մ կատարվում է վերջնահաշվարկ

Նունե.

Բարև Ձեզ: Ես աշխատում եմ և մի օր ինձ մեր կադրերից տնօրենը տեղեկացրեց, որ ես կրճատվել եմ և ինձ անընդհատ ստիպում է, որ ես ազատման դիմում ներկայացնեմ: Ես 43 տարեկան եմ թոշակի տարիքի էլ չեմ: Հեռախոսով ինձ ասաց. “հարգելիս մենք Ձեզ հետ այլ կերպ կվարվենք”: Ինձ կարո՞ղ է դիմում չգրելու դեպքում հեռացում տալ։ Եվ ինձ վերջնահաշվարկ հասնու՞մ է, եթե արձակուրդային ստացել եմ։ Նախապես շնորհակալություն:

Արդյո՞ք բացի նպաստից կատարվելու՞ է նաև վերջնահաշվարկ

Բարև Ձեզ։ Գործատուն ծանուցել է աշխատանքային պայմաների փոփոխման մասին, որում նշված է, որ չընդունելու դեպքում պայմանագիրը կլուծվի Աշխ. օրենսգրքի 105 հոդվածի 5-րդ կետի և 109 հոդվածի 1-ին կետի 9-րդ ենթակետի համաձայն։ Եվ այդ դեպքում 129 հոդվածի 1 կետի 1 ենթակետի համաձայն կվճարվի արձակման նպաստ։ Ես աշխատել եմ ընդամենը 6 ամիս, գնացել եմ ինձ հասանելի ամբողջ արձակուրդը։ Հարցը հետևյալն է. բացի նպաստից կատարվելու՞ է վերջնահաշվարկ և վճարվելու՞ է ինչ որ գումար։
Կանխավ շնորհակալություն։

Եթե ազատումից հետո աշխատակիցները մնացել են որպես գրանցված աշխատող

Բարև Ձեզ։ Ներեցեք՝ կարո՞ղ եք ասել, եթե համայնքապետարանը 2017թ. խոշորացել է և այդ ժամանակահատվածից սկսած մինչև այսօր, համայնքապետարանը մուտք չի գործել էլեկտրոնային հաշվետություների համակարգ: Հիմա խնդիրը կայանում է նրանում, որ աշխատողները, որոնք խոշորացման ժամանակ ազատվել են աշխատանքից, մնացել են գրանցված աշխատող այդ համակարագում: Ինչպե՞ս կարող ենք այդ սխալը ուղղել, եթե մուտք չի լինում հին օգտատիրոջ հաշվով:

Աշխատողը հրաժարվում է ազատման դիմում ներկայացնել

Աննա.

Աշխատողին առաջարկվել է ներկայացնել դիմում աշխատանքից ազատվելու վերաբերյալ, սակայն նա հրաժարվել է: Ի՞նչ անել:

Ինչպե՞ս է հաշվարկվում վերջնահաշվարկը

Arshak.

Բարև Ձեզ։ Ինձ հարկավոր է իմանալ՝ ինչպե՞ս է հաշվարկվում աշխատողի աշխատանքից ազատվելու ժամանակ վերջնահաշվարկի հաշվարկումը, ի՞նչ բանաձևով։

Ո՞ր օրով պետք է ազատել աշխատակցին

Ani.

Բարև Ձեզ, եթե աշխատողի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագիրն ավարտվում է ոչ աշխատանքային օրով, ապա ո՞ր օրով պետք է նրան ազատել հարկայինով և, ո՞ր օրով պետք է հրամանը գրել:

Կարո՞ղ է արդյոք աշխատակիցը 2 ամիս ազատման դիմում չգրել

Susan.

Բարև Ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Ունենք աշխատակից, ով գտնվում է մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում: Նրա զբաղեցրած հաստիքը կրճատվել է և նրան ծանուցվել է, որ ֆինանսական խնդիրների պատճառով կազմակերպությունը նրան չի կարող նոր աշխատանքով ապահովել /ԱՕ հոդված 113-ի 3-րդ կետ/։ Աշխատակիցը նշում է, որ ինքը կարող է 2 ամիս ազատման դիմում չգրել, պատճառաբանելով, որ այդ ընթացքում հնարավոր է կազմակերպության ֆինանսական իրավիճակը փոխվի: Խնդրում եմ ասեք, կա արդյո՞ք նման իրավունք: Շնորհակալություն:

Ինչպե՞ս ներկայացնել աշխատանքի ազատման հայտը

Karinka.

Բարև Ձեզ: Կօգնեք՝ ինչպե՞ս աշխատանքի ազատման հայտ ներկայացնեմ հարկային, գիտեմ, որ պետք է լրացնել 79 ձևը, բայց չի ընդունում գրանցման, սխալ է տալիս:

Կարելի՞ է երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող աշխատակցին ազատել

Սուսան.

Բարև ձեզ: Հարգելի գործընկերներ, եթե աշխատակիցը գտնվում է երեխայի խնամքի արձակուրդում, և այդ ընթացքում նրա հաստիքը կրճատվել է, ապա գործատուն ի՞նչ պետք է անի՝ ապահովի՞ աշխատակցին աշխատանքով, թե՞ կարող է ազատել: Շնորհակալություն:

Արդյո՞ք կազմակերպությունն իրավունք ունի խզելու աշխատանքային պայմանագիրը

Աննա.

Բարև Ձեզ: Ես հաշվառված եմ և բնակվում եմ գյուղական համայնքում, գրանցված աշխատող եմ համարվում այնպիսի կազմակերպությունում, որը գտնվում է լուծարային փուլում, արդեն ֆիզ. արձակուրդում եմ: Կազմակերպությունն ասում է, որ 140 օրը լրանալուց հետո ևս 1ամիս համարվելու եմ իրենց աշխատողը, իսկ դրանից հետո աշխատանքային պայմանագիրը խզվելու է /ծանուցում արդեն ստացել եմ/: Այսինքն՝ ես մեկ ամիս ստանալու եմ 53 000դրամ /26 500 – պետությունից + 26 500 – կազմակերպությունից/: Խնդրում եմ ինձ կասեք, արդյոք կազմակերպությունն իրավունք ունի՞ այս տարբերակով պայմանագիրը խզել, և ես կարո՞ղ եմ մեկ անգամ ստանալու դեպքում ստանալ 53 000-ական դրամները պայմանագիրը խզելուց հետո, եթե այո, մինչև ե՞րբ կստանամ: Շնորհակալություն:

Ի՞նչ ժամանակահատվածում կարելի է բողոքարկել ազատման որոշումը

Մարինա.

Բարև Ձեզ: Ուզում եմ ճշտել, եթե գործատուն աշխատողին ազատում է աշխատանքից, մեկնաբանելով, որ հաստիքի անվանափոխություն է տեղի ունենալու և դրանից հետո ուրիշի է ընդունում աշխատանքի: Ազատված անձը որքա՞ն ժամանակում կարող է բողոքարկել և արդյո՞ք կվերականգնի իր աշխատանքը։ Կանխավ շնորհակալություն:

Կարո՞ղ է ընկերությունը հրաման տալ և ազատել որոշ աշխատակիցների

Anya.

Բարև Ձեզ, այսպիսի մի հարց ունեմ. հյուրանոցը համաճարակի հետ կապված՝ պարետի որոշումն ընդունվելուց հետո չի աշխատում, հնարավոր է աշխատի մեկ տարի հետո: Այս պահին առաջարկում են աշխատակիցներին՝ մաքրուհիներին, ինքնակամ գրել ազատման դիմում և մեկ տարի անց նորից կվերականգնվեն իրենց հաստիքին: Բայց մյուս աշխատակիցները պահպանում են իրենց հաստիքը և վարձատրվում են ամեն ամիս: Մաքրուհիները չեն վարձատրվում, բայց նրանց համար վճարվում է հարկ: Համաճարակի այս պայմաններում կարո՞ղ է ընկերությունը հրաման տալ ազատել որոշ աշխատակիցների:

Որքա՞ն կկազմի վերջնահաշվարկը

Բարև Ձեզ։ Ես աշխատում եմ հաստատությունում արդեն 2 տարի և ավել, այժմ ցանկանում եմ դուրս գալ աշխատանքից։ Ստացել եմ տարվա սկզբին 74 000 աշխատավարձ, հունվարից հետո 76 000 աշխատավաձ, իսկ երկրում տիրող իրավիճակի պատճառով չեմ աշխատել մարտ ամսից սկսած, և ստացել եմ ապրիլ, մայիս և հունիս ամիսները 50 000 դրամ աշխատավարձ։ Իսկ հուլիս ամսին իմ հաշվին արձակուրդ եմ նստել չվճարվող։ Հիմա ես որքա՞ն արձակուրդային պետք է ստանամ՝ հուլիսի 20-ից օգոստոսի 20-ը, և որքա՞ն վերջնահաշվարկ։

Կազմակերպության լուծարում

Բարև Ձեզ: Եթե կազմակերպությունը լուծարվել է, լիցենզիան ուժը կորցրած է համարվում: Այդ դեպքում կազմակերպությունը աշխատողներին ազատելու դեպքում վերջնահաշվարկ կատարու՞մ է: Շնորհակալություն:

Արդյո՞ք փոխարինող աշխատողին կարելի է ազատել աշխատանքից

Նառա.

Բարև Ձեզ: Ես մի հարց ունեմ: Եթե մարդ աշխատում է որպես փոխարինող մոտ 9 ամիս, անյուհետև հիմնական աշխատողը հայտարարում է, որ ինքը արդեն վերադառնալու է աշխատանքի, իսկ փոխարինողը հղի է։ Կա՞ տարբերակ աշխատանքի մնալու:

Ինչպե՞ս պետք է հաշվարկվի վերջնահաշվարկը

Բարև  Ձեզ։ Ես աշխատում եմ ուսուցիչ 01․09․2017-ից։ 01․07․2020թ-ին աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը վերջացել է և այլևս չի շարունակվելու։ Այս տարիների ընթացքում 2 անգամ գնացել եմ արձակուրդ՝ ուսուցիչներին հասանելի 35 օրյա։ Խնդրում եմ ասել, ինչպե՞ս պետք է հաշվարկվի վերջնահաշվարկը։
Կանխավ շնորհակալություն:

Վերջնահաշվարկ

Բարև Ձեզ: Խնդրում եմ օգնեք վերջնահաշվարկս հաշվեմ: Ազատվել եմ հաստիքի կրճատումով: Ունեմ 10 օր չօգտագործված արձակուրդ, 6 օր աշխ. գրաֆիկ, մաքուր աշխատավարձ 110 000 դրամ + %: Ինչքա՞ն կլինի նպաստն ու արձակուրդը:

Քանի՞ օրվա արձակուրդ պետք է ձևակերպել

Sofya.

Դպրոցի տնօրենը 17.06.20թ-ին ազատվել է պաշտոնից, մնացել է որպես ուսուցիչ: Քանի՞ օր պետք է գնա արձակուրդ 2019-2020թթ. ժամանակաշրջանի համար: